çıkmalı tamlama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tamlayanı çıkma durumunda olan ve tamlananı üçüncü kişi iyelik eki alan tamlama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"

Örnek / Cümle; "İnsanlardan bazıları. Öğrencilerden ikisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çık-ma-lı tam-la-ma