çürük elma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çürümüş elma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bozuk, kalitesiz iş

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Karaktersiz, yalancı, sahtekâr kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
çü-rük el-ma