ne demek?

Gözünden hiçbir şey kaçmayacak kadar titiz ve dikkatli olan, aldatılamaz

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Dairedeki levazım müdürü çöpatlamazın biridir, diyorlar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çö-pat-la-maz