çökeltilebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökeltilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çö-kel-ti-le-bil-mek