ne demek?

öteden beri yapılır olmak

Kullanımı;

"Paranın üstüne oturmak da biraz tatsız bir âdet olmuştu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

âdet ol-mak

bir şey gelenek durumuna gelmiş olmak

Kullanımı;

"Evimize sokacağımız hizmetçinin belediye vesikasını sormamak bizde öteden beri âdet olmuştur."