zorunlu emeklilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yasalarda şartları belirlenmiş mecburi emeklilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
zo-run-lu e-mek-li-lik