zinde kuvvet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taze kuvvet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçlü, donanımlı, yıpranmamış, etkili kişi veya kurum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
zin-de kuv-vet