yoksuzluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoksulluk. "(yoksul olma durumu, variyetsizlik, sefillik, sefalet, fakirlik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoksuz olma durumu, bulunmama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
yok-suz-luk