yer vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

önemli saymak, saygı göstermek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir olaya yol açmak, imkân tanımak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

önemli bir görev vermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
yer ver-mek