yemeni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça yemenī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tür hafif ve kaba ayakkabı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ye-me-ni
yemeni