yediemin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça yed + emīn


Hecelenişi / Hecelemesi;
ye-di-emin