yasak meyve ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanrı'nın yasaklamasına rağmen Âdem'in, Havva'nın elinden yediği meyve, memnu meyve.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ya-sak mey-ve