yahu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Hey, bana bak, baksana` anlamlarında bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,teklifsiz konuşmada"

kelimesinin kökeni; Arapça yā + hū

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerine dikkati çekmek için söylenen söze katılan bir kelime

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Cümlede rica anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ya-hu