yaban turpu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga, yabani turp "(Raphanus raphanistrum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ya-ban tur-pu