yaban inciri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dutgillerden, Mısır'da yetişen ve kerestesi eski Mısırlılarca mumyalara sanduka yapmakta kullanılmış olan bir ağaç, yabani incir.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu ağacın meyvesi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ya-ban in-ci-ri