yaban defnesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çeneklilerden, çiçekleri beyaz, sarı veya pembe renkli, orman ve çayırlarda yetişen bir süs bitkisi "(Daphne pontica)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ya-ban def-ne-si