yağma Hasan'ın böreği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Hakkı olan veya olmayan herkesin yararlandığı kaynak` anlamında kullanılan bir söz.


Hecelenişi / Hecelemesi;
yağ-ma Ha-san'ın bö-re-ği