vurgun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolayca ve haksız ele geçen kazanç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcak, soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde görülen zarar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok derinlerdeki suyun basıncı dolayısıyla iki akıntı arasında sıkışıp kalma, düzenli hava alıp verememe, birden su yüzüne çıkma vb. durumlarda dalgıcın uğradığı inme veya ölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Silahla yaralanmış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık, meftun

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
vur-gun