vakanüvis ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

kelimesinin kökeni; Arapça vaḳʿa + Farsça -nuvīs


Hecelenişi / Hecelemesi;
va-ka-nü-vis