uzun boylu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boyu uzun olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun süre

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Derinlemesine, ayrıntılarıyla


Hecelenişi / Hecelemesi;
u-zun boy-lu