ne demek?

Stratejik amaçlarla İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılmış olan, uzun menzilli, ağır bombardıman uçağı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş askerlik

Kullanımı;

"Suat Hayri’yi sigaya çekmek, bir uçankale tayyarenin altında sürat cakası yapıp gaza fazla bastığı için biçare şoföre haddini bildirmek kadar yersizdir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

uçan-ka-le