ne demek?

Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500 °C'de eriyen nadir bir element (simgesi Tm)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca thulium"

Hecelenişi / Hecelemesi;

tul-yum