toryum ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, yoğunluğu 112,6 olan, 1700 °C'de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir element "(simgesi Th)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca thorium


Hecelenişi / Hecelemesi;
tor-yum