tornado ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli siklon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"

kelimesinin kökeni; İspanyolca tornado


Hecelenişi / Hecelemesi;
tor-na-do