toplum polisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toplumsal olayları izlemek ve denetlemek amacıyla oluşturulmuş polis birimi ve polisiye güç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
top-lum po-li-si