topaklamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toz veya küçük parçalar durumundaki bir şeyi kütle veya yığın biçiminde birleştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
to-pak-la-mak