toksikoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca toxicologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
tok-si-ko-lo-ji
toksikoloji