tipolojik tasnif ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan tiplerini sınıflandırma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hikâye, roman ve tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerin kişi kadrosunu tipleşme özelliğine göre tasnif etme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ti-po-lo-jik tas-nif