tembul ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hindistan'da yetişen, tırmanıcı bir tür biber ağacı "(Piper betle)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Farsça tenbūl


Hecelenişi / Hecelemesi;
tem-bul