tediye emri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ödeme emri. "(Ödemelerin yapılabilmesi için yetkili makamca verilen emir)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
te-di-ye em-ri