teşhis ve intak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişileştirme. "(Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
teş-his ve in-tak