taban basma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güreşçinin bir ayağının tabanıyla hasmının ayağına basıp eliyle çenesinden veya omuzlarından tutarak çevirmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ta-ban bas-ma