tırnak yeri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çakı gibi açılıp kapanabilen şeyler üzerine tırnakla kolayca açabilmek için yapılmış kertik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
tır-nak ye-ri