ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim müzik

Kökeni;

"Arapça sultānī + Farsça bū-selīk"

Hecelenişi / Hecelemesi;

sul-ta-ni-bu-se-lik