stronsiyum ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, yoğunluğu 2,6 olan, 771 °C'de eriyen, doğada bazı maden filizlerinde bulunan sarı bir element "(simgesi Sr)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca strontium


Hecelenişi / Hecelemesi;
st-ron-si-yum