sodyum nitrat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gübre yapımında, eti korumada kullanılan madde "(NaNO3)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
sod-yum nit-rat