seyreylemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi seyretmek, geriden gözlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

kelimesinin kökeni; Arapça seyr + Türkçe eylemek


Hecelenişi / Hecelemesi;
sey-rey-le-mek