sesli duyuru ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir durumu, bir haberi sesli bir biçimde bildirme, anons

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ses-li du-yu-ru