sepetli motosiklet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yan tarafında eşya ve yolcu taşımaya elverişli, tek tekerlekli sepeti bulunan motosiklet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
se-pet-li mo-to-sik-let