semazen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Semada dönen derviş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça semāʿ + Farsça -zen

İlişkili birleşik kelimeler; "semazenbaşı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
se-ma-zen