semaver ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rusça


Hecelenişi / Hecelemesi;
se-ma-ver