sedir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası, divan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ṣadr

Örnek / Cümle; "Sobanın yanındaki sedirde uyuyakalmış."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kozaklılardan, çiçekleri sarı veya açık yeşil renkli, boyu 40 metre kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı, dağ servisi "(Cedrus)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi, Fransızca cèdre"


Hecelenişi / Hecelemesi;
se-dir