savurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Havaya atıp dağıtmak, saçmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Rüzgâr, şiddetle eserek bir yeri, bir şeyi altüst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaldırıp atmak, fırlatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıvının havalanmasını veya kaynayan sıvının taşmasını önlemek, soğutmak amacıyla alıp yine kendi kabına dökmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sallamak, uçurmak, dalgalandırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Şiddetle döndürerek sallamak, kaldırarak vurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalan, küfür vb. söylemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşuna ve çok miktarda harcamak, israf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
sa-vur-mak