saman alevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelip geçici, çabuk yatışan, çabuk sona eren

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
sa-man a-le-vi