salaşpur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Seyrek dokunmuş, astarlık ince bez.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Hindistan'ın Solapur şehrinden


Hecelenişi / Hecelemesi;
sa-laş-pur