ne demek?

Osmanlı Devleti’nde defterdarlıkta günlük hesapların yazıldığı defter; ruzname

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarih

Kökeni;

"Farsça rūz + nāmçe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ruz-nam-çe