Что означает?

1. Значение (синоним):

► tahtakurusu

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное hayvan bilimi

Предложение со;

"Tahta biti dünyadan çekilse zemherinin ortasında, oranın bitleri vıcır vıcır dolaşır."

на слоги;

tah-ta biti