Что означает?

1. Значение (синоним):

Dokunmatik ekranlı, sağladığı depolama alanıyla verilerin kolayca taşınmasını sağlayan bilgisayar; tablet

тип / вид;

Имя существительное

Предложение со;

"Toplantıdan çıkmış, önünde tablet bilgisayarı, ilk kelimesini düşünür içli içli."

на слоги;

tab-let bil-gi-sa-yar