Что означает?

1. Значение (синоним):

Tiyatro için oyun seçmek, oyunları irdelemek, sahnelenmesi işine yardım etmek, oyuncu seçmede, malzemelerin hazırlanmasında danışmanlık yapmak gibi görevleri bulunan kimse

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное tiyatro

Этимология / происхождение;

"Almanca Dramaturg"

на слоги;

dra-ma-tu-rg