Что означает?

1. Значение (синоним):

Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek; kehle, ufaklık (Pediculus)

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное hayvan bilimi

Предложение со;

"Baş biti. Vücut biti."

2. Значение (синоним):

Bitkilerin öz suyunu emerek zarar veren bir tür böcek

тип / вид;

bit (2)

1. Значение (синоним):

Bilgisayarlarda ve genel ağda kullanılan 1 veya 0 olabilen sayısal veri birimi

произношение

:

тип / вид;

Имя существительное bilişim

Этимология / происхождение;

"İngilizce bit (“ikili sayı” anlamındaki "binary digit" sözlerinin harflerinden)"

2. Значение (синоним):

Bir belleğin içindeki en küçük veri tutma birimi

тип / вид;